• matura IB
  • Najlepsi z najlepszych
  • Zakończenie roku klas 3
  • Wycieczka 1e
  • Chemia

Co nowego?


Zasłużeni dla Miasta Leszna

Podziękowania sztabu przy Zespole Szkół nr 2
Społeczność wolontariuszy pracujących w sztabie 658 przy Zespole Szkół nr 2 dziękuje mieszkańcom Leszna i regionu.

ZSnr2Leszno gra z WOŚP
Nasi wolontariusze są już na ulicach, placach i autobusach w Lesznie

Olimpiada Matematyczna
Sukces Michała i Filipa

Szkolenia wolontariuszy WOŚP w sztabie 658
W dniach 11-12.01. odbywają się szkolenia wolontariuszy WOŚP zrzeszonych w sztabie 658 przy Zespole Szkół nr 2 w Lesznie

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
sukces Alicji Kaczmarek z kl. 1c o profilu biologiczno-chemicznym

OlimpiadaLingwistyki matematycznej
Wyniki

Próbna matura IB
7 dni egzaminów

Szkolenie wolontariuszy WOŚP
Już w najbliższy czwartek 11.01.2018 w auli II LO w Lesznie odbędzie się szkolenie wolontariuszy, biorących udział w XXVI Finale WOŚP.

Imprezy towarzyszące XXVI Finałowi WOŚP
Przedstawiamy szczegółowy plan imprez organizowanych przez wybrane placówki w Lesznie

Olimpiady z wiedzy o społeczeństwie.
W roku szkolnym 2017/2018 dwóch uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 znalazło się w etapach okręgowych olimpiad humanistycznych.

Etap okręgowy Olimpiady Historycznej
W roku szkolnym 2017/2018 został ustanowiony rekord uczestników Olimpiady Historycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Lesznie.