• Najlepsi z najlepszych
  • Superszkoła
  • Superszkoła

Rekrutacja do Klubu Zdolnego Gimnazjalisty - WYNIKI!


Co nowego?


Zapraszamy na nabożeństwo różańcowe

Konkurs na pracę badawczą i Konkurs fotograficzny
MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ

SZBP.
Trzeci rok z rzędu najlepsi w Lesznie.

Drużyna Ligi Angielskiej nagrodzona!

Wycieczka klasy 2F
28-30 września 2014

XV Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Żeńskich i Drużyn Zunifikowanych Olimpiad Specjalnych 04-07.10.2014
Wolontariuszki z 3a,3f i 3g pomagają w przeprowadzeniu Turnieju Olimpiad Specjalnych