• Najlepsi z najlepszych
  • Superszkoła
  • Superszkoła


Co nowego?


Konkurs na pracę badawczą i Konkurs fotograficzny
MIĘDZY BIOLOGIĄ A CHEMIĄ

Wszyscy zdali!!!!
Matura 2014 na 100%

Osiagnięcia uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Osiągnięcia sportowe uczniów II LO
Sprawozdanie z działań i osiągnięć sportowych uczniów II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie w roku szkolnym 2013/2014

Leszczyński Laur Oświaty 2014
Relacja z uhonorowania laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i konkursów z leszczyńskich szkół

Dyna Day - edycja 8
Dzień gry w grę Dyna Blaster, zwany Dyna Day na stałe zagościł do imprez w IILO w Lesznie. W piątek, 6 czerwca 2014 roku odbyły się kolejne, już ósme zawody z tej serii.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Lesznie jest wśród 300 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2014”